• سفید کنندگی فوری
  • تا ٨ درجه سفید ترکردن دندان ها
  • لکه بر فعال
  • تقویت کننده دندان
  • کارآمد و بی ضرر
کیت حرفه ای سفید کننده دندان برای ایجاد نتایج فوری

محصولات

iWhite Instant

استفاده ازآی وایت در منزل بسیار آسان است. این محصول از ۱۰ قالب منعطف نازک ساخته شده است تا  حداکثر کارائی را داشته  و استفاده از آن آسان باشد.

› بیشتر