• Natychmiastowy efekt wybielający
  • Aktywne usuwanie przebarwień
  • Wzmocnienie zębów
  • Klinicznie dowiedziona skuteczność i bezpieczeństwo
Profesjonalny zestaw do wybielania zębów O NATYCHMIASTOWYM działaniu

Wyniki badań

Skuteczność technologii iWhite Instant została udowodniona w kilku niezależnych badaniach klinicznych. W pierwszym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez specjalistę z zakresu stomatologii wykazano, że technologia iWhite Instant daje natychmiastowy efekt wybielania zębów już po jednorazowym zastosowaniu. Badanie wykazało również, że produkt jest dobrze tolerowany i łatwy w użyciu. U niektórych pacjentów zaobserwowano wybielenie aż o 8 odcieni już po pierwszym użyciu. Drugie badanie, przeprowadzone na niemieckim Uniwersytecie w Witten/Herdecke, także potwierdziło wybielające działanie technologii iWhite Instant. Jednym z wniosków było stwierdzenie, że produkt skutecznie usuwa przebarwienia, tym samym przynosząc widoczny efekt wybielenia zębów już po pierwszym zastosowaniu. Efekt ten był nie tylko błyskawiczny, ale również długotrwały. W ostatnim badaniu przeanalizowano właściwości remineralizacyjne szkliwa wykazywane przez technologię iWhite Instant zastosowaną w produkcie iWhite Instant 2.  Badanie to zostało przeprowadzone przez Instytut Stomatologii londyńskiej uczelni King's College. Wyniki dowodzą, że produkt iWhite Instant 2 wykazał silne zdolności naprawy szkliwa i przyczynił się do jego remineralizacji.  

 

1. Badanie kliniczne in vivo

Natychmiastowe rezultaty

Badania kliniczne przeprowadzono w siedzibie niezależnego, uznanego eksperta w dziedzinie stomatologii. Wyniki badania skuteczności iWhite Instant pokazały zmianę koloru zębów o średnio 4,8 odcienia, a niektórzy pacjenci osiągnęli wynik 8 odcieni po jednym 20-minutowym zabiegu!

Poprawa odcienia (O) Odsetek pacjentów (%)
0 O 4%
1 O 0%
2 O 4%
3 O 24%
4 O 16%
5 O 8%
6 O 12%
7 O 24%
8 O 8%
Tabela 1: Podział wg poprawy odcienia

100% bezpieczny

Po zabiegu żaden z pacjentów nie skarżył się  na problemy z dziąsłami lub nadwrażliwość zębów. Wszyscy badani byli zadowoleni z ogólnej wygody stosowania  nakładek.

Pytanie Odpowiedź T1 (n) T2 (n)
Czy pacjent cierpi na afty? Nie 100% 100%
Tak 0 0
Czy pacjent ma białe krostki na miękkiej tkance? Nie 100% 100%
Tak 0 0
Czy czujesz, by Twoje zęby były wrażliwe? Nie 100% 100%
Tak 0 0
Tabela 2: Podział wg danych o tolerancji

Test kliniczny

Zdjęcie pokazuje jak przeprowadzono test w gabinecie stomatologicznym.

Vita Classical shadeguide
Zdjęcie wykonano przed zabiegiem używając kolornika Vita classical Shade Guide w celu ustalenia koloru zębów.
Tray placement
Nakładkę umieszczono w jamie ustnej.
Colour was determined
Po zabiegu ustalono kolor zębów używając kolornika Vita Shade Guide

Ten standardowy kolornik zawiera 16 odcieni, systematycznie uszeregowanych od jasnego do ciemnego, podzielonych na cztery grupy ze względu na kolor, a także zapewnia powszechnie stosowaną terminologię przy określaniu koloru zębów. Pozycje odcieni w kolorniku są następujące: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4, a przed początkowym B1 dodaje się wybielone kolory (OM1, OM2 & OM3).

Przykłady

Przykładowe wyniki testów.

Before treatment

Przed zabiegiem

After treatment

Po zabiegu

Before treatment

Przed zabiegiem

After treatment

Po zabiegu

Before treatment

Przed zabiegiem

After treatment

Po zabiegu

Before treatment

Przed zabiegiem

After treatment

Po zabiegu

Before treatment

Przed zabiegiem

After treatment

Po zabiegu

 

2. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Witten/Herdecke

To badanie kliniczne zostało przeprowadzone na Uniwersytecie w Witten/Herdecke, renomowanej uczelni posiadającej wysokiej klasy wydział stomatologiczny. Podstawowym celem badania było dokonanie oceny i porównania efektu wybielenia zębów w grupie stosującej iWhite Instant i grupie placebo. Pomiarów koloru szkliwa dokonał odpowiednio przeszkolony badacz przy użyciu Vita Classical Shadeguide (patrz badanie powyżej).

 

Wyniki:

Efekt wybielenia po jednorazowym zastosowaniu iWhite Instant był natychmiastowy i utrzymywał się w czasie. U wszystkich pacjentów zaobserwowano poprawę koloru szkliwa. 85% badanych uzyskało maksymalną poprawę koloru szkliwa o 4 odcienie (rycina poniżej). Efekt wybielenia zaobserwowano u wszystkich badanych.

 

 

Żaden z uczestników nie zgłosił nadwrażliwości, a większość zaobserwowała widoczne wybielenie po użyciu iWhite Instant. Efekt wybielenia był oceniany 24 godziny po pierwszym 20-minutowym zastosowaniu. Oznacza to, że efekt wybielenia nie ustąpił po jednorazowym użyciu i był nadal widoczny po upływie doby.

 

3. Badanie dotyczące remineralizacji przeprowadzone przez uczelnię King's College, Londyn

Badanie dotyczące remineralizacji zostało przeprowadzone w Instytucie Stomatologii londyńskiego King's College. Celem była analiza danych dotyczących właściwości remineralizacyjnych produktu iWhite Instant 2 i porównanie ich z kilkoma kontrolnymi fragmentami szkliwa. Z ludzkich zębów wycięto płytki szkliwa wolne od próchnicy. Następnie szkliwo zostało uszkodzone przy użyciu zestawu do abrazji powietrznej. W 4-tym punkcie czasowym uszkodzone szkliwo (AE) zostało porównane ze szkliwem kontrolnym (CE).

 

Wyniki:

Szkliwo zostało poddane działaniu iWhite Instant 2 oraz działaniu placebo. Stan uszkodzonego szkliwa (AE) poddanego działaniu produktu iWhite Instant 2 był porównywalny ze szkliwem powierzchni kontrolnej (CE), co sugeruje naprawę uszkodzeń. Po zastosowaniu placebo uszkodzenia szkliwa były nadal widoczne.

Można wysnuć wniosek, że produkt iWhite Instant 2 wykazał zdolności naprawy szkliwa i przyczynił się do remineralizacji uszkodzonego szkliwa.